Såpa – Den första tvålen

Allt tros ha haft sin början runt 3000 F.Kr. i Mesopotamien och det äldsta antagna såpreceptet som har kunnat uppbringas finns nedskrivet på lerkrukor. Antagligen råkade någon blanda djurfett med aska och märkte att det skummade och rengjorde. Det framgår att blandningen användes utvärtes men tyvärr inte mot vad. Nästa fynd som hittats är från det forna Egypten ca 1500 F.Kr. där det nämns i rullar att folket blandade oljor med aska som formades till klumpar och användes till rengöring av olika saker, även kroppen. Under romarnas tid var till en början tvagningsritualen byggd på att smörja in kroppen med olja som sen skrapades av medens tvålsåpan hade ett tag ett rejält uppsving som botemedel. Det finns nedskrivet text från ca 70 E.Kr där romaren Plinius skriver om tvålsåpa gjort på djurfett och aska som ett strålande botemedel mot diverse åkommor. Lite senare finns också skrifter som säger att såpan användes mer som en hygienprodukt. Under samma tid var Celterna också på frammarsch med något som mer likna tvål, alltså något i fastform.

Tvålen som vi känner den blir till

När romarriket sedan föll drog det med sig konsten att tillverka tvålsåpa och Europa klev in i en tid av orenlighet. Tack vare detta klev Europa in i en tid av sjukdom och dålig folkhälsa, något som också senare upprepas. Samtidigt runt 500E.kr hade städer i mellanöstern börjat tillverka tvål som blev den riktiga grunden för den tvålen vi använder idag. Ofta vegetabiliska oljor kokade med aska, örter och kalk som gjorde den hård och formbar. Tvålen användes så som idag till personlig hygien, men också i medicinskt syfte. Tvålen kom till Europa genom medeltidens korsriddare och kunskapen spred sig fort. Runt 1000E.kr öppnades någon form av tvålfabriker i Aleppo och Nablus, ställen som ännu idag är kända namn på marknaden. I samma veva kom tvålmakerierna igång i Sydeuropa med fokus på Spanien, Frankrike och Italien, antagligen spreds kunskapen genom korsfarare. Allt löpte på fint och människor bytte till sig tvål av tvålmakarna och höll på såvis både sina kläder, hem och kroppar rena. Sedan kom slutet på medeltiden och kristendomens präster varnade starkt för att använda tvål och att tvätta sig för att det ansågs syndigt. Återigen klev historien in i en tid av sjukdomar och dålig hygien men rykten säger att människor i hemmet kokade såpa och tvål.

Trots detta fortsatte tvåltillverkningen och på 1500-talet blommade den. Den spanska Castile olivoljetvålen var mycket populär, tog sig efter några hundra år till Sverige. Lika känd var den italienska venetianska tvålen som skeppades runt halva jorden. I södra Frankrike hade tvåltillverkningen hållit på länge nu och ”Marseilletvålen” såg sitt ljus för första gången. Marseillietvålen är en olivoljetvål enligt tradition producerad som en kub. I mitten på 1600-talet hade Marseille 7 såpsjuderier och dåvarande finansminister såg till att säkra tvålens kvalité med en ganska hård lagstiftning. Nu hade tillverkning med aska övergått till att man kunde framställa soda och använda.

På 1800-talet hände det mycket inom tvålbranschen, det var nämligen en kemist som knäckte saponifieringskoden och kunde på såvis förstå och effektivisera själva tvålindustrin genom att beräkna recept på ett mer precist sätt. Det var startskottet för den stora industrialiseringen av tvål man kunde nu tillverka mycket och sänka priset, tvålen blev folklig och för alla. Samtidigt ändrades idealen och hälsa förknippades med god hygien. Forskningen gick framåt och det upptäcktes att tvål tvättar bort mikroorganismer. Tvålarna tillverkades på den här tiden av kokos, palm och/eller olivolja och det fanns numer både tvättvål och kroppstvål. I Sverige startade Göta Lejon 1812 och anses vara en utav de tidigaste med att ha en tvålfabrik, vanligast på den tiden var att man började tillverka talgljus och såpa för att sedan gå över till fast toalettvål också. Vi hade på den här tiden flera stora tvåltillverkande fabriker i Sverige och Victoria som startade runt 1900 är den enda som finns än idag.

Källor: soaphistory.net, Wikipedia.se, Clean and Decent skriven av Lawrence Wright, Shenet.se